Traducció i interpretació

Tenim un servei de traducció i interpretació per aquelles persones que necessitin traduïr qualsevol text (a excepció de documents legals), ja sigui una carta, un e-mail, un treball... Traduïm tant del català/castellà a l'anglès com de l'anglès al català/castellà.

Per altra banda, també oferim ajuda en l'àmbit de la comunicació oral, a l'hora de fer d'intermediaris amb una persona o grup de persones de l'estranger.