Classes al migdia

Les classes al migdia estan més enfocades en l’aspecte lúdic de l’ensenyament de la llengua anglesa, a través d’activitats com històries, cançons i jocs, sempre buscant la màxima interacció i participació per part dels estudiants. L’objectiu d’aquestes classes és absorbir la llengua anglesa amb facilitat i familiaritzar-s’hi a través de l’escolta i la pràctica.


HORARIS CURS 2022 - 2023

*P3 i P4 (iniciació) THE LADYBUGS: Dilluns de 14:00 a 15:00h

*P4 (avançat) i P5 THE HONEYBEES: Dimarts de 14:00 a 15:00h

*1r i 2n de PRIMÀRIA THE BUTTERFLIES: Divendres de 14:00 a 15:00h

*3r i 4t de PRIMÀRIA THE FIREFLIES: Dijous de 14:00 a 15:00h

*5è i 6è de PRIMÀRIA THE DRAGONFLIES: Dimecres de 14:00 a 15:00h