Exàmens de Cambridge

El nostre objectiu principal a Oliver's Academy és el total assoliment de la llengua anglesa des de tots els àmbits lingüístics, i per això seguim el model educatiu de Cambridge a l'hora de preparar als estudiants per als exàmens oficials (KET, PET, First Certificate, Advanced, Proficiency).

A banda de seguir rigorosament el contingut dels llibres oficials de Cambridge, les classes prenen per objectiu la completa absorció dels coneixements designats a cada nivell, de manera que el procés d'aprenentatge sigui el més eficaç per obtenir els millors resultats.