Metodologia

 

Metodologia


Oliver’s Academy neix a partir de l’admiració per un idioma capaç de facilitar la comunicació entre les persones arreu del món, una llengua capaç d’obrir nombroses portes. 


El nostre objectiu principal és que cada estudiant aconsegueixi dominar l’anglès, no només per obtenir bons resultats a l’avaluació de l’escola, sinó perquè esdevingui una eina que puguin utilitzar per crear i aprofitar oportunitats en els diferents àmbits de la vida i les seves ambicions personals. El nostre propòsit és que l’anglès es transformi en molt més que una assignatura, i formar als alumnes de tal manera que el facin seu i s’hi familiaritzin des de ben petits.

Ens agrada mantenir un equilibri entre uns objectius acadèmics precisos i un ensenyament més dinàmic per així procurar la màxima eficiència de les nostres sessions. Per això també ens fem cura que el nostre material didàctic s’adeqüi sense problema a les necessitats de cada estudiant, i l’aprenentatge sigui fluid i eficaç. En concordança amb això, ens importa el seguiment del progrés de cada alumne, i aconseguir que gaudeixin del procés d’aprenentatge. Volem aconseguir que l’anglès deixi de semblar una obligació, i comenci a convertir-se en un repte personal assequible a mida que avancen les classes, per això incorporem diverses activitats per mantenir l’interès i l’atenció de cada estudiant.

Basem i adaptem les notres classes amb els mètodes del programa oficial d’ensenyament de la llengua anglesa de la Universitat de Cambridge (Cambridge English Language Assessment), reconegut internacionalment. De la mateixa manera, el nostre professorat, tant nadiu d’Anglaterra com català, està format amb els mateixos mètodes i posseeix les titulacions pertinents per oferir un ensenyament complet de la llengua i resoldre qualsevol dubte i/o inseguretat que sorgeixi per part de l’alumnat.

L’activitat principal de la nostra acadèmia consisteix en impartir classes a grups reduïts d’infantil, primària, adolescents i adults, amb professorat especialitzat en les diferents franges d’edat, i un ensenyament específic per a cada nivell, sempre adaptant-nos a les necessitats de cada estudiant. Formem als alumnes amb l’objectiu de que puguin adquirir les diferents titulacions de Cambridge si així ho desitgen: KET (Key o A2), PET (Preliminary o B1), FCE (First o B2), CAE (Advanced o C1), CPE (Proficiency o C2). 

Fer aquests examens és una decisió personal de cada alumne que no afecta a l’ensenyament de l’acadèmia en si. Obtinguin un títol o no, cada estudiant aprendrà tots els matissos de la llengua anglesa. Vetllem per la motivació i comoditat de cada estudiant, mantenint sempre la seva curiositat per la llengua anglesa, així com els ajudem a perdre-li la por i a familiaritzar-s’hi. A través de la nostra experiència hem vist com l’assoliment de cada lliçó motiva a l’estudiant, no només en l’àmbit de l’anglés, sinó també en altres assignatures o fins i tot activitats extracurriculars. Els pilars de la nostra acadèmia són el tracte proper, la transparència i l’atenció a l’estudiant.